Remont pustostanu w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Żeganskiej 24C w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.

Załącznik nr 3A – Formularz ofertowy – rob.bud.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – wod.-kan.