Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 2 – wykaz studni podwórzowych

Załącznik nr 3 – wykaz budynków