Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie III

SIWZ III

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania II

Informacja z otwarcia ofert II

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia

Ogłoszenie II

SIWZ II

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy