Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy- wod-kan

Załącznik nr 3A – kosztorys ofertowy – inst. elektr.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – rob.-bud.

Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy- wod-kan

Załącznik nr 3A – kosztorys ofertowy – inst. elektr.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – rob.-bud.