Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Włókienniczej 51, 53 i 55, ul. Ciepielowskiej 13, ul. Drozdowej 5a i ul. Trakt Lubelski 351 i 355 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA- w Formularzu ofertowym omyłkowo podano VAT 23%,

do obliczenia wartości oferty NALEŻNY przyjąć –  8% VAT

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 uprawnienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Wzór umowy