Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Arniki 8, ul. Drozdowej 5, u. Drwali 12 i ul. Obszarowej 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe i dostosowaniem kominów do projektowanej instalacji.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

opis przedmiotu zamówienia – ul. Arniki 8

opis przedmiotu zamówienia – ul. Drozdowa 5

opis przedmiotu zamówienia – ul. Obszarowa 1

opis przedmiotu zamówienia ul. Drwali 12

SIWZ

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Arniki 8

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Drozdowa 5

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Drwali 12

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Obszarowa 1