Wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Podkowy 10 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy

Wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Podkowy 10 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie