Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Derkaczy 3a m 1, garncarskiej 59 m 5, Oleckiej 16 m 1, Oleckiej 16 m 3, Patriotów 116a m 1, Podkowy 10 m 6, Podkowy 10 m 8, Sieniawskiej 23a m 1, Wieleowiejskiej 6 m 3, Wielowiejskiej 6A m 2, Włókienniczej 59 m 3 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ II

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy – ul. Derkaczy 3a m 1

Kosztorys ofertowy – ul. Garncarska 59 m 5

Kosztorys ofertowy – ul. Olecka 16 m 1

Kosztorys ofertowy – ul. Olecka 16 m 3

kosztorys ofertowy – ul. Patriotów 116 m 1

Kosztorys ofertowy – ul. Podkowy 10 m 6

Kosztorys ofertowy – ul. Podkowy 10 m 8

Kosztorys ofertowy – ul. Sieniawska 23 m 1

Kosztorys ofertowy – ul. Wielowiejska 6 m 3

Kosztorys ofertowy – ul. Wielowiejska 6a m 2

Kosztorys ofertowy – ul. Włókiennicza 59 m 3