Wykonanie dodatkowego zasilania lokali nr 6/7 i 8 w panele fotowoltaiczne w budynku mieszkalnym przy ul. Włokienniczej 64/66 w Warszawie