Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Skokowej 8 m 2 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

opis techniczny

SIWZ

STWiORB

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy