Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania – odpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

załącznik 1do Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – Formularz cenowy