Remont pustostanu w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Korkowej 56 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – wod.-kan.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.