Remont instalacji wodno kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 116 m 3 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis techniczny

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 116 m 3 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Opis techniczny

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy