Remont pustostanu nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Trakt Lubelski 351 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie II

SIWZ II

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3A – kosztorys ofertowy – inst. elektr.

załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy – rob. bud.

Remont i płukanie instalacji c. o. w budynku przy ul. Trakt Lubelski 351 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu II

Ogłoszenie -II

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – uprawnienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

wzór umowy