Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 6 i ul. Oleckiej 18B m 1 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis techniczny

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy – ul. Patriotów95 m 6

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – ul. Olecka 18B m 1