Świadczenie usług Helpdesk, serwis sieci oraz dzierżawa licencji oprogramowania Microsoft Server Standard, per procesor.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3A – wykaz osób

Załącznik nr 4 – Doświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie I

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie II

Załącznik nr 8 – Oświadczenie III

ZGN – zestawienie komputerów

ZGN – Zestawienie oprogramowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty