Wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Derwida 12 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy