Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach - siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie

załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Doświadczenie