Wykonanie dodatkowego zasilania lokalu nr 6 w panele fotowoltaiczne w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 3A w Warszawie