Utrzymanie czystości i zieleni na terenie osiedla Falenica w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie II

SIWZ II

Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie czystości i zieleni na terenie osiedla Falenica w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ