Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Karpackiej 9, ul. Korkowej 9B, ul. Rolniczej 9, ul. Widocznej 61 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIE-ODPOWIEDŹ

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Karpacka 9

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Korkowa 9B

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Rolnicza 9

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Widoczna 61