Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 2/6 m 2 i 4, ul. Lokalna 65 m 5 i ul. I Poprzeczna 14 m 1 i 2 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

opis techniczny

SIWZ

STWiORB

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3B – kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3D – Kosztorys ofertowy

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalację gazu w budynkach i lokalach mieszkalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, ul. I Poprzecznej 18J i I Poprzecznej 18L z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Informacja o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert

Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 2/6 m 2 i 4, ul. Lokalna 65 m 5 i ul. I Poprzeczna 14 m 1 i 2 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

opis techniczny

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3B – kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3D – Kosztorys ofertowy