Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Bysławskiej 69, ul. Dmuchawcowej 9A, ul. Frenkla 12, ul. Patriotów 49, ul. Podkowy 17, ul. Popradzkiej 3, ul. Popradzkiej 3A, ul. Poczatkowej 11 m 2 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów do nowej instalacji.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

Warunki przłaczenia do sieci gazowej – ul. Początkowa 11 m 2

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – Podkowy 17

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Bysławska 69

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Dmuchawcowa 9A

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Frenkla 12

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Patriotów 49

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Popradzka 3A

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Popradzka 3