Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Błękitnej 60A, Derkaczy 3 m 2, Derkaczy 3a m 1, Wilgi 34 m 10, Włókienniczej 64/66 m 3, Włókienniczej 64/66 m 6/7, Włókienniczej 64/66 m 11 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – Wilgi 34 m 10

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – Włókiennicza 64 66 m 3

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy – ul. Włókiennicza 64 66 m 6 7

załącznik nr 3D – Ksztorys ofertowy – ul. Włókiennicza 64 66 m 11

Załącznik nr 3E – Kosztorys ofertowy – Błękitna 60A

Załącznik nr 3 F – Kosztorys ofertowy – Derkaczy 3A m 1

Załącznik nr 3G – Kosztorys ofertowy – Derkaczy 3 m 2