Sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w budynkach - siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

MODYFIKACJA II

Załącznik nr 3

MODYFIKACJA

Ogłoszenie II

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Doświadczenie