Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku mieszkalnego przy ul. Bysławskiej 83 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty – ekspertyza

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy