Świadczenie usług Helpdesk, serwis sieci oraz dzierżawa licencji oprogramowania Microsoft Server Standard, per procesor.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 – wykaz komputerów

Załącznik nr 2 – Programy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3A – wykaz osób

Załącznik nr 4 – Doświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Wzór umowy

umowa powierzenia przetwarzania danych

Załącznik nr 7 – Oświadczenie II

Załącznik nr 8 – Oświadczenie III