Wykonanie remontu instalacji wod.-kan. oraz wydzielenie łazienki w budynku przy ul. Młodej 22 w Warszawie - sklep.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- uprawnienia

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy

wzór umowy