modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Derkaczy 57 m 2, Derkaczy 57 m 3, Patriotów 95 m 1, Patriotów 95 m 5, Patriotów 95 m 6 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – Derkaczy 57 m 2

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – Derkaczy 57 m 3

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy – Patriotów 95 m 1

Załącznik nr 3D – Kosztorys ofertowy – Patriotów 95 m 5

Załącznik nr 3E- Kosztorys ofertowy ofertowy – Patriotów 95 m 6