Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Lokalnej 65 m 3, Lokalnej 65 m 4 i Lokalnej 65 m 5 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – Lokalna 65 m 3

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – Lokalna 65 m 4

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy – Lokalna 65 m 5