Remont pustostanu w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 139 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

STWiORB

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.