Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku mieszkalnego przy ul. Chryzantemy 1/5 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania ekspertyza

Ogłoszenie

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy