Wymiana bezklasowego piecyka wolnostojącego na piec spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 67/69A w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Wymiana bezklasowego piecyka wolnostojącego na piec spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 67/69A w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

SIWZ

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy