Usługa plakatowania i oczyszczania 17 słupów ogłoszeniowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz lokalizacji słupów

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Wzór umowy