Remont pustostanu w lokalu nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Mińska 24 m 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Mińska 24 m 9

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy instal. wod.-kan.

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – instal. elektr.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy – instal. gazowa