Remont pustostanu nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 4 w Warszawie.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Remont pustostanu nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 4 w Warszawie.

Ogłoszenie

SIWZ

STWiORB

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – rob. elektr.

Załącznik nr 3C- kosztorys ofertowy – wod-kan