Remont pustostanu nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworzyńskiej 4 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 606444

Opis-przedmiotu-zamówienia

STWiORB

SIWZ II

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – branża budowlana

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – branża elektryczna

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – branża sanitarna

Załącznik nr 3C – Kosztorys ofertowy – branża gazownicza