Wymiana pokrycia dachu na blachę panelową powlekaną w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 59A w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

STWiORB

SIWZ

załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy