Wykonanie 2 szt. ławek dla matek karmiących i ich montaż na placach zabaw administrowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Wzór umowy