Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej wraz z dojazdem dla budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Patriotów 50, ul. Bambusowej 5, ul. Bambusowej 7 a,b,c,d.

Informacja o unieważnieniu postępowania wiaty śmietnikowe

Ogłoszenie z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Kosztorys ofertowy