Remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 75 m 2 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 uprawnienia

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

Wzór umowy