Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania prządku na terenie targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty Sprzątanie targowiska

Protokół z otwarcia ofert Sprzątanie Targowiska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

SIWZ Sprzątanie terenu targowiska trocinowa 1 2021 rok

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia