Wymiana kotła stałopalnego na kocioł na paliwo gazowe w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Arniki 11 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

STWiORB

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy