Remont pustostanu w lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 22C w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

STWiOR

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy – rob. bud.

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy – insta. elektr.

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy – instal. wod.-kan.