Remont ogrodzenia Miejsca Pamięci położonego przy ul. 27 Grudnia w Warszawie.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Wzór umowy