Wykonanie 10 szt. ławek dla matek karmiących i ich montaż na placach zabaw administrowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

wzór umowy