Usługa pielęgnacji trawników - koszenie oraz grabienie liści na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Informacja o wyborze oferty II

Informacja z otwarcia ofert II

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wykaz terenów do koszenia

Wzór umowy