Remont instalacji elektrycznej zasilania i zabezpieczenia budynku mieszkalnego przy ul. Korkowej 56 m 6 i ul. Derkaczy 3a m 6 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 uprawnienia

Kosztorys ofertowy – ul. Korkowa 56 m 6

Kosztorys ofertowy – ul. Derkaczy 3a m 6

Wzór umowy