Wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Trakt Lubelski 355 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie 

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy