Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy: ul. Bysławskiej 83 m 9, ul. Derkaczy 65 m 2, ul. Łozinowej 3 m 6 i ul. Małowiejskiej 29 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

STWiORB

Załącznik nr 3A – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3B – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3C – kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3D – Kosztorys ofertowy